© Зелени балкани

Екипите бяха отговорни за няколко места – Кресненско дефиле, Врачански Балкан, Сините камъни, Котленска планина, Централен Балкан и Сакар.

В преброяването взеха участие 34 наблюдатели от следните организации: Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици, Фондация "ЕкоОбщност", Дирекция Природен Парк „Сините камъни“, Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан",ДНП „Централен Балкан“.