В същия ден ще се проведат избори и в село Паволче, след отказа поради здравословни причини на новоизбрания кмет Георги Василев.

Във връзка с произвеждането на частични и нови избори за общински съветници и за кметове по места, със свое решение Централната избирателна комисия (ЦИК) определи възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК.

За подготовка и произвеждане на частични и нови избори за общински съветници или за кмет на община или район, месечното възнаграждение на председател на ОИК е 900 лева, за зам.-председател и секретар - 820 лева, за членове - 760 лева.

За подготовка и произвеждане на частични и нови избори за кметове на кметства - Председател - 770 лева, Заместник-председател и секретар - 700 лева, за членове - 650 лева.

Еднократно възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници или кметове, както следва: Председател - 210 лева, Заместник-председател и секретар - 205 лева и членове -195 лева

Членовете на СИК/ПСИК, които предават протоколи, книжа и материали на ОИК и на общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 10 лв.

При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в същите размерите.