© ОИЦ – Враца

На щанда на Областен Информационен център – Враца посетителите получиха информация за актуални процедури по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 с Министерство на труда и социалната политика (#МТСП) стартира Модул за самостоятелно #сертифициране на цифрова компетентност. Всеки гражданин ще може да тества безплатно знанията си и да получи #сертификат, че притежава на базово и/или средно ниво #дигитални #умения, които са придобити в процеса на работа или чрез самостоятелно учене“ повече инфромация в линка https://skills.mlsp.government.bg/, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ процедура: BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, „Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 — 2027 г.“ и други възможности.

Срещите са открити за посещения и гражданите имат възможността да научат повече за Кохезионната политика на ЕС, финансовите механизми и различни възможности за развитие чрез разработване на проекти с европейско финансиране в следващите събития:

- Криводол на 20 юни от 11:00 часа пред Община Козлодуй

- Мездра на 21 юни от 11:00 часа пред Община Мездра

- Роман на 24 юни от 11:00 часа пред Община Роман

- Бяла Слатина на 25 юни от 11:00 часа пред Община Бяла Слатина

- Козлодуй на 26 юни от 11:00 часа пред Община Козлодуй

- Оряхово на 28 юни от 11:00 часа пред Община Оряхово

- Хайредин на 1 юли от 11:00 часа пред Община Хайредин

- Борован на 2 юли от 11:00 часа пред Община Борован

- Враца на 5 юли от 10:00 часа в конферентна зала на хотел „Лева“ – град Враца

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. За повече информация можете да посетите портала www.eufunds.bg или фейсбук страницата https://www.facebook.com/profile.php?id=61554949662696