35 от проектите са на общини, а един на областна администрация. С реализирането им ще се обновят и ремонтират 3 детски ясли, 8 детски градини и 3 училища, 3 дневни центъра за социални услуги и 1 център за настаняване от семеен тип, 1 болница и 9 сгради за обществено-административно обслужване. По "Красива България" през тази година ще бъдат реновирани също 6 културни обекта и 2 обекта за спорт и отдих.

Кампанията за набиране на предложения за финансиране премина при изключително голям интерес, отчитат от министерството. Подадени са предложения от 97 общински и областни администрации - с 10 на сто повече в сравнение с 2017 г. Общата стойност на одобрените 36 проектни предложения е 7,1 млн. лв. От тях 3 млн. лв. се осигуряват по проект "Красива България", а останалата част е съфинансиране от страна на бенефициентите.

Проектите, които ще бъдат финансирани, са на общините Вълчи дол, Чупрене, Монтана, Ружинци, Козлодуй, Ботевград, Бяла Слатина,Троян, Плевен, Разлог, Иваново, Самоков, Нови пазар, Велико Търново, Аксаково, Казанлък, Главиница, Венец, Столичната община, Бургас, Две могили, Луковит, Тервел, Сърница, Гулянци, Садово, Димитровград, Велики Преслав, Павликени, Банско, Гоце Делчев, Свищов, Лясковец, Русе.

Финансиране по "Красива България" ще получи и Областната администрация в Силистра. Изпълнението на проектите ще осигури работни места в строителството за минимум 550 души , от които минимум 220 души - регистрирани в Бюрата по труда безработни. Най-малко 145 търсещи работа ще преминат през подходящо професионално обучение, за да могат да се включат в ремонтните дейности.