Със заповед № РД-06-1/03 януари 2024 г. на началника на РУО – Враца се обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” наследните училища на територията на област Враца:

Основно училище "Христо Ботев" - с. Търнава, общ.Бяла Слатина

Средно училище "Козма Тричков"- гр. Враца

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - гр. Враца

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"- гр. Козлодуй, общ. Козлодуй

Основно училище "Васил Левски" - с. Ракево, общ. Криводол

Начално училище "Д-р Петър Берон" - гр. Оряхово, общ. Оряхово