Ще бъдат дискутирани също изменения и допълнения в две наредби - за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, касаещи разполагането на самопродаващи преместваеми обекти от типа "вендинг машини" (автомати за кафе, пакетирани храни и безалкохолни напитки),? както и за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци. Местният парламент ще обсъди още:

* Искане на земеделски производители да бъде намалена наемната цена за ползване на обработваеми земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ);

* Даване съгласие Община? Мездра да кандидатства с проект по Програма „Красива България” за текущ ремонт и изпълнение на строително-монтажни работи в МБАЛ - Мездра;

* Даване на разрешение за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изграждане на басейн и паркинг за леки коли като разширение на Хотелски комплекс "Долче Вита".

Ще бъде разгледано искане от градското Читалище "Просвета" за отпускане на допълнителни финансови средства от страна на Общината за закупуване на нови родопски костюми за самодейците? от Ансамбъл "Мездра" във връзка с предстоящото честване на 70-годишния юбилей на танцовия състав.

Януарската сесия на Общински съвет - Мездра е в четвъртък, 26 януари, от 16.00 часа и ще бъде предавана на живо по Телевизия "Враца".