Предложението на Министерството на образованието и науката за даряване на бившето училище ОУ „Христо Ботев“ в Паволче приеха с вота си всичките 28 съветници в залата. Те гласуваха за прехвърлянето на собствеността на селското школо от публично общинска в частно държавна, което ще даде възможност Министерството на науката и образованието да инвестира над един милион лева за ремонт и оборудване на сградата и превръщането й в Национален център в който ще се обучават млади хора от цялата страна.

Преди докладната да бъде внесена за разглеждане, идеята на градоначалникът на Враца беше подкрепена от просветният министър, Красимир Вълчев. Програмата на обучение в бъдещият Национален център ще включва православни образователни дейности в църквата „Св. Иван Рилски“, екологични дейности, патриотични дейности, съобразени с богатото културно – историческо наследство в района и туристически излети във врачанския Балкан.