© Борис Кръстев

По-сериозни дебати се очаква да има по годишния финансов отчет на МБАЛ - Мездра и по годишните отчети на общинските дружества "Транс-Авто 2015" и "Мездра-Автотранспорт 2003", както и по информацията за дейността на Общинското предприятие "Чистота" през миналата година.

Местният парламент ще обсъди още анализ за дейността на Районното управление на полицията и отчетите за дейността на читалищата в общината през 2016 г. и за изпълнението на актовете на Общинския съвет за периода януари-март тази година.

Кметът Генади Събков ще отговаря и на две актуални питания от съветничката от БСП Катя Йотова: На какъв етап е проверката за усвоените средства при строежа на спортната зала и търпи ли Община Мездра финансови загуби, свързани с този проект, както и какви конкурси за назначаване на служители в Общинската администрация са проведени до момента и какви предстоят за заемане на конкурсни длъжности?

Априлската сесия на Общински съвет - Мездра е в четвъртък, 27 април, от 16:00 часа и ще бъде предавана на живо по Телевизия "Враца".