"Участието на Община Враца във финансовото оздравяване на болницата ще намали социалното напрежение, както сред персонала, така и сред обществеността и ще повлияе за недопускане на отлива на медицински кадри. Убедени сме, че настояването за целева субсидия, осигурена чрез общинския бюджет е и морален акт на Общински съвет - Враца и общинските съветници, които представляват и защитават интересите на гражданите и това наше искане ще бъде подкрепено и от останалите политически групи. Вярваме, че решението, което предлагаме ще намери отзвук и сред останалите акционери - общините, които могат да предприемат стъпки за целево подпомагане финансовото оздравяване на МБАЛ "Христо Ботев“АД - Враца”, се посочва в предложението.

Общинските съветници от ПП ГЕРБ са категорични, че като втори по големина собственик в акционерното дружество Община Враца е длъжна да подпомогне областната болница. Те настояват за предоставяне на финансовата помощ, защото става въпрос не само за оцеляване на лечебното заведение, но и за съдбата на хиляди хора, ползващи медицинска помощ. Предложението е подписано от групата на общинските съветници от ПП ГЕРБ в Общинския съвет, които заявиха подкрепата си за оздравяването на лечебното заведение.

"Всички ние, които живеем и работим в област Враца разчитаме на здравните грижи на многопрофилната болница и нейните специалисти. Финансовата подкрепа в този момент е изключително важна. Вярвам, че каузата е благородна и хуманна и всички можем да насочим своите усилия, за да я постигнем“, подчертават в своето предложение общинските съветници от ПП ГЕРБ.