© Община Монтана

„Притеснително за всички нас е, че проектобюджетът за следващата година влиза за разглеждане в парламента през октомври, когато ние сме вече в предизборна кампания и не можем да участваме в преговорите и обсъжданията по комисии”, заяви Живков.

Кметовете настояват за запазване на всички трансфери на общините, актуализиране на държавните стандарти в всички дейности делегирани от държавата. От началото на следващата година минималната работна заплата трябва да стане 933 лева и това е ръст с 20 % спрямо сегашната или са необходими 100 милиона лева повече за всички 265 общини. Тези пари трябва да бъдат предвидени в проектобюджета за следващата година.

Кметовете предлагат увеличаване на общата изравнителна субсидия с 40,6 % или не по-малко от 568 милиона лева.

На другата важна за облика на българските градове и села целева субсидия за капиталови разходи увеличението трябва да бъде с 25 % повече отколкото през миналата година или 533 милиона лева. С 25 % е необходимо да се увеличи и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване и да е в размер на 60, 3 милиона лева.

Предложението на Управителния съвет на НСОРБ за бюджет 2024 включва и конкретни искания към секторните министерства.

Пред министъра на регионалното развитие и благоустройството се настоява за създаване на устойчив фонд за общински проекти за пътища, В и К, публични сгради, елементи от градската среда, спортна инфраструктура и др.

Пред министъра на труда и социалната политика настояването е за увеличаване на ресурса по проекта „Красива България” за финансиране на проекти за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.

Пред министъра на земеделието и храните ще бъде внесено искане за ресурсно обезпечаване на национална програма за кастрация на безстопанствените кучета и котки, с бюджет минимум от 4 милиона лева.