Новата ситуация след избора на редовно правителство изисква разговори и преговори с министерството на финансите. Ние сме готови с аргументи и конкретни цифри - сравнения за 2022-ра, 2023-та и следващата 2024-та година, заяви Кабаиванов.

Основно ни притеснява, че поставената цел за постигане на 3-процентов дефицит в бюджета ще доведе до орязване на общинските бюджети. Така общините няма да могат да гарантират на 100% общинските функции, коментира кметът на Карлово.

Той подчерта, че от Сдружението на общините настояват за увеличение между 10 и 14% на заплатите в общинските администрации, за да могат да задържат служителите и те да не преминават на друга по - високо платена работа.

Настояват още за увеличение с 15% на целевите средства за капиталови разходи в общинските бюджети. Ако това не се случи, общините ще бъдат принудени да съкратят наполовина програмите си за обновяване и поддръжка на общинската инфраструктура.

Кабаиванов се аргументира с факта, че през последните две години цените на дейностите за поддръжка на инфраструктурата са се увеличили между 25 и 20%, но за това общините не са получили никаква компенсация от държавния бюджет.

На бюджета на общините трябва да се гледа като на бюджет, който има за цел да се живее по - добре и по - нормално, а не като бюджет, който общините искаме да имаме, за да го усвоим, подчерта представителят на ръководството на Националното сдружение на общините в България.