Привързаното издигане с балон се провежда с цел популяризиране на новия туристически продукт – летене с топловъздушен балон. Той ще бъде включен в туристическите оферти, предлагани в цялата трансгранична зона Румъния – България.
Проектът обхваща 8 области в България, граничещи с река Дунав – от Видин до Добрич и 7 области в Румъния – от Мехединци до Констанца. Изпълнява се от Агенцията за регионално развитие и бизнес център – Видин в партньорство с румънската организация АРИЕС – Олтения и Агенцията за регионално развитие и бизнес – център 2000 – Монтана.