В местността „Панаирище“ край Белоградчик се проведе привързано издигане на топловъздушен балон, фиксиран с въжета към земята. Атракцията, включва издигане на 10 метра височина и престой във въздуха 5 минути.

Събитието е организирано в рамките на проект „Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България и ще бъдат проведени привързани издигания в 10 града в България и 10 в Румъния.

Привързаното издигане се провежда с цел популяризиране на новия туристически продукт – летене с топловъздушен балон, който да бъде включен в туристически оферти, предлагани в цялата трансгранична зона България – Румъния. Ще бъде създадена и мрежа за партньорство и промоция на новия продукт.

Проектът се изпълнява от Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин в партньорство с румънската организация АРИЕС – Олтения, и Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 – Монтана.

Очаква се да бъдат привлечени повече чуждестранни туристи, да се повиши броят на нощувките в трансграничната зона, обхващаща 8 области в България, граничещи с река Дунав – от Видин до Добрич, и 7 области в Румъния – от Мехeдинци до Констанца.

Източник: belogradchik.bg