© Община Мездра

Сред тях е Община Мездра, която ще получи 58 692 лв. за финансово подпомагане на Градската художествена галерия. Другият културен институт от област Враца, който ще бъде дофинансиран, е Исторически музей - Оряхово - със 108 708 лв., съобщават от пресслужбата на Община Мездра.

Средствата са разпределени по предложение на Националното сдружение на общините в Република България, съгласувано с министъра на културата. Те ще бъдат насочени за дейности, свързани с опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности, ще се осигурят по-добри възнаграждения на заетите служители в тези публични услуги, ще бъдат запазени млади специалисти и изградени експерти.

С друго Постановление - №348 от 27 октомври 2022 г. (ДВ, бр. 87/ 01.11.2022 г.), Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер 5 295 367 лв., разпределени по бюджетите на 191 общини за 2022 г., за финансово осигуряване на дейности по две национални програми - „Ученически олимпиади и състезания“ и „Без свободен час“.

На Община Мездра ще бъдат отпуснати 24 454 лв. по Националната програма „Без свободен час“ за учители в детски градини и училища, които са замествали свои отсъстващи колеги в периода от 1 ноември 2021 г. до 30 юни 2022 г.

Останалите общини от нашата област, който ще получат допълнително финансиране по двете програми - за подготовка на талантливи ученици за участие в олимпиади и състезания и за заместващи учители в детски градини и училища, са: Враца - 74 034 лв., Козлодуй - 18 047 лв., Бяла Слатина - 15 736 лв., Оряхово - 3 287 лв., Хайредин - 1 008 лв., Мизия - 3 090 лв., Борован - 2 595 лв. и Роман - 687 лв.