Общият бюджет на проекта е 481 836.07 г., от които 401 530.07 лв. са чрез НПВУ и 80 306 лв. национално съфинансиране.

Проектът предвижда цялостно обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в четири съставни села на общината - Дърманци, Игнатица, Моравица и Руска Бела, с което ще се подобрят условията за живот на около 12 700-те жители на тези пет населени места.

461 976.07 лв. от предоставените средства са предназначени за реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в 5-те населени места. В това число: 346 761,32 лв. за гр. Мездра, 21 093,18 лв. за с. Дърманци, 35 876,39 лв. за с. Игнатица, 30 207,59 лв. за с. Моравица и 28 037,59 лв. за с. Руска Бела.

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат внедрени, включват подмяна на старите и амортизирани осветители с 1 336 бр. LED светодиодни осветители за улично осветление и 449 бр. LED светодиодни осветители за парково осветление, както и изграждане на интелигентна система за управление на осветлението чрез доставка и монтаж на средства за измерване и контрол на потреблението на електрическа енергия.

Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, а неговите специфични цели:

• Подобряване качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с нормите за осветеност;

• Намаляване на годишното потребление на електрическа енергия;

• Намаляване на годишните разходи за електрическа енергия;

• Намаляване на емисиите от парникови газове - еквивалентни емисии въглероден диоксид (СО2), свързани с използване на електрическа енергия;

• Намаляване на уличната престъпност;

• Справяне със социалната неравнопоставеност чрез обновление на райони в неизгодно положение;

• Намаляване на пътнотранспортните произшествия;

• Гарантиране на възможности за по-безопасно движение пеша и с велосипеди.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 18 февруари 2025 г.

В момента Община Мездра подготвя документите за обявяване на обществена поръчка за определяне на изпълнител на рехабилитацията и модернизацията на системите за външно изкуствено осветление в 5-те населени места.