"На настоящия етап единственият начин за уреждане на взаимоотношенията ни с Министерството на финансите е поемането на дългосрочен общински дълг, който да осигури средства за рефинансиране на безлихвения заем от централния бюджет", се казва в докладната, внесена за разглеждане в местния парламент от кмета Генади Събков. "Това ще ни даде възможност през следващата година да си осигурим средства за обслужване на дълга, за покриване на текущите разходи и за мостово финансиране на новите проекти, за които вече имаме подписани договори."

Градоначалникът предлага дългосрочният общински дълг да бъде поет с договор за банков заем, който ще бъде обезпечен като се учреди залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мездра. Срокът за неговото усвояване е еднократно до 31 декември тази година, а крайният срок за погасяването му - 6 години и половина, т. е. до месец юни 2025 г.

В условията за погасяване на кредита се предвижда през първите 60 месеца погасителните вноски да бъдат в размер на 13 хил. лв. месечно, а през останалите 18 месеца - по 50 500 лв. месечно. Това несъмнено ще натовари допълнително общинския бюджет през следващия управленски мандат, особено през последната година и половина от погасяването на дълга.

Припомняме, че в края на 2016 г. срокът за връщане на борча към Министерството на финансите беше е удължен с една година, а в края на миналата година Община Мездра изтегли допълнителен кредит от централния бюджет, отново в размер на 1 689 000 лв., за рефинансиране на непогасения размер от стария заем, със срок на издължаване - 31 декември тази година.

Въпросът за поемането от Община Мездра на дългосрочен общински дълг в размер на 1,7 млн. лв. ще бъде дискутиран на предстоящото в четвъртък, 29 ноември, от 16:00 часа редовно заседание на Общинския съвет.

Любопитен момент е, че в докладната на кмета се отбелязва, че "разглеждането на предложението от Общинския съвет трябва да е най-малко един месец след неговото публично обсъждане", което се проведе… на 05.11.2018 г.