Срещата бе открита от директора на Дирекция "Финанси, икономика и проекти" Цеца Костова, която предостави думата на заместник-кмета Сашо Илиев да изложи мотивите за необходимостта от поемането на нов дългосрочен общински кредит.

В своето експозе зам.-градоначалникът заяви, че заемът е предоставен на Община Мездра от Министерството на финансите в края на 2015 г. Средствата са били предназначени за покриване на възникнали задължения към Министерството на околната среда (МОСВ) и водите по Оперативна програма "Околна среда”.

В края на 2016 г. с Решение на Общинския съвет срокът за погасяване на дълга е удължен с 1 година, а с Решение 423/ 30.11.2017 г. заемът е рефинансиран със срок на издължаване - 1 декември тази година.

"Възползвахме се от всички възможности и направихме два опита за сключване на споразумение за удължаване на срока, но и в двата случай получихме отказ", допълни Илиев.

Той отчете, че през 2017 г. е започнало изпълнението на 8 от 9-те проекта, финансирани със средства от ОП "Региони в растеж", от които два са приключили в края на миналата година.

Заместник-кметът надълго и нашироко обясни, че ограниченият финансов ресурс след осигуряването на оборотните средства не е дал възможност да се възстанови кредита към МОСВ в срок и с този заем, в размер на 1 689 000 лв, ще се решат проблемите в общината.

Председателят на ОбС Яна Нинова също взе отношение и обърна внимание, че не са поканени общинските съветници, от които в същност зависи вземането на решение за изтеглянето на въпросния кредит. Тя поясни, че срокът за погасяването евентуално на кредита, е 6 години и половина.

"Срокът за изплащане е 6 г. и половина, което ще рече, че решението, което се вземе сега, в края на този мандат, последствията ще трябва да бъдат поети от всички онези от следващия и половината от по-следващия мандат", допълни Нинова. Тя постави въпроса защо в изложението на заместник-кмета не се споменава върнатия ДДС в размер на 2 млн лева за строежа на пречиствателната станция и как са изразходвани.

В отговора си Сашо Илиев се опита да извърти темата на поставените въпроси към политически заигравки, което нажежи обстановката и извади на показ махленския манталитет на някои от присъстващите селски управници на населени места в общината.

Все пак, Цеца Костова накратко поясни как и в какви дейности са вложени въпросните 2 млн. лева.

И относно гореспоменатото, да не забравяме мъдростта на народа, която гласи: "Когато атовете се ритат, магаретата да не се навират"... Та в този дух, въпреки че в края на срещата формално се стигна до даване на съгласие от страна на някои кметове на села, все пак, да не забравяме, че последната дума ще имат общинските съветници.

messages.your-oppinion

Одобрявате ли поемането на дългосрочен общински дълг от Община Мездра в размер на 1 689 000 лв. за рефинансиране на непогасен заем към МФ?