Младите фиданки ще бъдат засадени в зелените площи на улица „Александър Стамболийски“ в гр. Мездра, в участъка между ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и ул. „Христо Смирненски“. Засаждането на дръвчетата ще бъде координирано от озеленители от Общинско предприятие „Чистота“.

Сборен пункт: в 10:00 часа на кръстовището между ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“ (бившата Кременска рампа).Желателно е да си носите лопати!

Телефон за контакти: 0877 880 844, Велислава Илиева, гл. Експерт „Кабинет - координация ръководен персонал, кметства, ОбА и вазаимодействие с ОбС и държавни институции” в Община Мездра.

Засаждаме бъдеще! Да помогнем за един по-красив, чист, зелен и ароматен свят!