Добрият пример на Ботевград беше представен от Десислава Алексова - заместник-председател на Консултативния съвет по туризма, и от Диана Гешева - младши експерт "Туризъм” в Общината с презентация на тема "Иновативни инициативи, подпомагащи туризма в община Ботевград”.

Един от акцентите беше развитието на регионалния туризъм в сътрудничество между общините, институциите, безнеса и неправителствения сектор. Десислава Алексова подчерта, че Ботевград е бил домакин на работни срещи за сътрудничество в областта на туризма с представители на общините Правец, Своге, Етрополе, Мездра, Горна Малина, Елин Пелин, на които са обсъдени добри практики за подпомагане развитието на туризма в отделните населени места и възможностите за разработване на регионален туристически продукт.

"Община Ботевград работи усилено по процеса за развитие на туризма в района и организирането на отворени събития, като Приключенския многобой Ботевград 2017 и инициативата за първия уикиград в България са само първите стъпки от по-дългосрочната визия на общината”, сподели Алексова. Тя изрази готовността на общинското ръководство за сътрудничество с останалите общини и съобщи, че в момента Община Ботевград е в процес на цифровизация на всички туристически ресурси на територията й за създаване на дигитална банка и подготовка на електронното съдържание за публикуване в подготвяната уеб платформа за туризъм.

Предстои създаване на цифрова инфраструктура, даваща възможност на всички заинтересовани страни - читалища, предприемачи, сдружения, спортни клубове, неформални групи и други, да представят своите туристически продукти и услуги, а за туристите да могат бързо и лесно да намират информация за забележителностите и атракциите в общината, как да стигнат до тях и къде могат да пренощуват.

Източник:botevgrad.com