Служебното назначение е наложено поради факта, че на своето септемврийско заседания Общинският съвет не избра временно изпълняващ длъжността "Кмет на Община Мездра" до полагане на клетва от новоизбрания кмет на общината. В докладна записката, внесена за разглеждане от председателя на местния парламент Яна Нинова, бе предложено ръководният пост да бъде зает от Сашо Илиев - заместник-кмет на общината, но общинските съветници не подкрепиха това предложение..

Комитски представи временно изпълняващия длъжността "Кмет на Община Мездра" Валентин Вълчев на секретаря на Община Мездра Севдалина Джамбазка и им пожела успешна съвместна работа в предстоящия изборен процес.


Съгласно указанията от Централната избирателна комисия, в случаите, когато Общинският съвет не е приел решение в определения 7-дневен срок преди датата на местните избори, временно изпълняващ длъжността кмет на община /район/ кметство се назначава от областния управител.

Мирослав Комитски заяви, че изборът на Валентин Вълчев не е случаен, а е съобразен с богатия му опит в Общинската администрация като Директор на Дирекция "Хуманитарни дейности", което ще улесни до голяма степен работата му като временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Мездра.


Приемайки поста, Валентин Вълчев каза, че освен с провеждането на изборите, за него е важно администрацията да продължи да работи в услуга на гражданите както до сега.

Същевременно Мирослав Комитски уведоми секретаря Севдалина Джамбазка, че ще бъдат връчени и заповедите за служебно назначаване за вр.и.д. кметове на Брусен - Стефка Йорданова, на Моравица - Светлана Стоева, на Оселна - Таня Иванова и на Петко Димитров (Крапец).