В съответствие с чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, в консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.