Въпреки това със свое Решение № 415 по Протокол № 31 от заседание на 27.01.2022 г. Общинският съвет – Мездра приема отчета на Програмата, като се произнася с решение без мотиви.

Поради неупражнен контрол и поради липса на оценка на изпълнението на Програмата от Общинския съвет, областният управител със своя Заповед от 07.02.2022 г. връща това незаконосъобразно решение за ново обсъждане.

Пълния текст на заповедта може да прочетете на сайта на Областна администрация - Враца в раздел „Върнати решения на Общински съвет“.

Поради срока за преразглеждане на решението, редовното заседание на Общинския съвет в Мездра ще се проведе с един ден по-рано - на 23 февруари от 16:00 ч.