© ОбА-Враца

На срещата бе отчетено, че област Враца има необходимата готовност за посрещане на предстоящия зимен сезон. Стана ясно, че от Областното пътно управление, което отговаря за близо 680 км. републиканска пътна мрежа са се запасили с необходимите количества инертни материали, сол, химични вещества и др. необходими за справяне със зимната хлъзгавост на пътната инфраструктура, в готовност са 80 налични машини.

От сектор „Пътна полиция“ бе докладвано, че разполагат с необходимия ресурс от хора и ще се предприемат всички необходими действия за намаляване на пътно-транспортния травматизъм, за да се осигури спокойствието на гражданите.

Осигурена е нормална работа на електроразпределителните съоръжения при зимни условия. Има осигурено денонощно дежурство през цялата година от аварийно — ремонтен персонал, снабден с необходимите инструменти, материали, автомобили, специализирана и свързочна техника.

Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съвместно с общинските администрации и дирекциите „Социално подпомагане” са предприели съответните превантивни мерки за осигуряване пожарната безопасност на социалните домове и жилищата на самотно живеещи, трудноподвижни и лежащо болни граждани и лица от други рискови групи. Извършени са тематични проверки в съответните обекти.

Снегопочистването и поддържането на уличната мрежа на гр. Враца през настъпващия зимен период ще се осигурява от Общинско предприятие „БКС“ – Враца. Изготвен е оперативен план на предприятието, относно поддържане на пътната мрежа в гр. Враца, като техниката е в готовност за работа. ОП „БКС“ – Враца ще осъществява денонощни дежурства при падане на температурите под 0 градуса. Сключен е договор с фирма „Строител Криводол“ и са наети са 2 бр. специализирана техника за зимно почистване по четвъртокласната пътна мрежа в община Враца. При критични ситуации на територията на общината има сформиран технически щаб по снегопочистването и мобилни групи, които да дежурят по райони.

Писмени доклади относно планираните дейностите, организация и възможности за предприемане на необходимите превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата, в случай на усложнена зимна обстановка, са представени и от останалите девет общини от област Враца. Всички имат пълна готовност и разработени планове за зимно поддържане.

Създадената организация за зимния сезон не предполага дублиране на техника, ангажирана с поддържане едновременно на републиканската и общинска пътна мрежа в областта. Това е съобразено, както от кметовете на общини, така и от Областно пътно управление Враца.