Съдът е одобрил сключените споразумения, с които на Венчов е наложено наказание „лишаване от свобода“ за период от шест месеца при първоначален „строг“, а на Кръстев – осем месеца „лишаване от свобода“ при първоначален „общ“ режим. Причинените имуществени вреди в резултат на деянието са възстановени изцяло.