Илинка Кръстева беше "бабата", на която тази година се падна честта да нарича и благославя, заедно с атрактивните си помощници - "акушерката" Бисер(ка) Цветанов(а) и "помощник-бабата" Любомир(ка) Кнезовски(а). Тя прие в дома си младите майки с техните рожби, тъй като тази година в селото няма новородено.

Преди да посетят дома ѝ, цялата пъстра група се спря при селската чешма, за да налеят изворна вода, с която да полеят на „бабата”.

"Бабата“ Илинка Кръстева дари децата, пожела им здраве, върза им мартеничка от бял и червен конец и китка кокичета. Майките ориса с пожелания за още рожби и по традиция даде по късче от питката с мед на всички жени и деца.

Както повелява традицията, бе пресъздаден ритуалът "измиване ръцете на бабата”. Тя избърсва ръцете си в полите на невестите, за да са плодовити и лесно да раждат. Майките от своя страна благодариха и дадоха своите обредни дарове на „бабата“ - сапун и кърпи в символична отплата за помощта.

След празничното угощение в дома на бабата акушерка, двамата ѝ помощници я „влачиха“ до чешмата, изкъпаха я, а тя благославяше и наричаше: „Колкото пръски вода има, толкоз деца се родят” и „Както е здраво и силно дървото, така да са здрави и силни децата”. Наричанията и благословиите на „бабата“, изречени по време на ритуалното измиване, са тясно свързани с вярването в пречистващата сила на водата, което е в основата и на самия ритуал.

С песни и благословии за здраве, мир и благоденствие, всички продължиха всеобщото веселие за празника в салона на кметството.