Проблемът с електрозахранването в Роман датира от доста години. Миналото лято жители на града потърсиха съдействие от Иван Генов и Николай Иванов за намиране на решение. През юли 2017 г. депутатите от "БСП за България" се срещнаха с главния оперативен директор на "ЧЕЗ България“ АД Душан Рибан. На срещата тогава стана ясно, че "ЧЕЗ Разпределение България“ е предприело действия за присъединяване на електропроводите, захранващи населените места от община Роман към друг източник на енергия - подстанция 110/6 KV "Роман“, която се намира на територията на завод "Метизи“ и е собственост на "ЕСО" ЕАД.

Още през 2011 г. "ЧЕЗ Разпределение България" е възложило проектиране и изваждане на разрешение за строеж за реконструкция на електропроводи 20 KV "Чукари“, "Ушите" и "Царевец", с цел присъединяването им към Подстанция "Роман". През 2012 г. е изработен първия ПУП за реконструкцията, който е съгласуван от ЧЕЗ и НЕК.

Трасетата на електропроводите пресичат около 30 имота, които са собственост на Община Роман, държавата, горски фонд, частни земеделски и промишлени имоти. По искане на някои от собствениците се е наложило да се преработи Подробния устройствен план (ПУП). Проведени са няколко срещи през годините в Община Роман с участието на ръководството на общината, проектанти, техническа служба. Проектите са съгласувани от всички държавни и общински органи. Проведени са преговори с всички собственици относно учредяване на правата и цените им. Към момента преговорите са приключени и остава да се учредят правата с няколко собственици.

По време на срещата Бойко Чавдаров и Румен Тодоров увериха народните представители, че към момента процедурите по отчуждаване на имотите са приключили, документацията се подготвя от проектантската фирма и строителния надзор, като до края на януари предстои да бъде внесена в Община Роман с искане на разрешение за строеж. Според Чавдаров и Тодоров, до края на март трябва да приключи процедурата по разрешенията за строеж, а след това да започнат и същинските строителни дейности.