За първите шест месеца на 2023 г. в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане от природни бедствия са постъпили искания за предоставяне на средства в размер на 560 млн. лвл

През последните месеци България беше сполетяна от много природни бедствия, а наводненията особено тежко засегнаха редица населени места в северозападната част на страната, унищожавайки покъщнината на хората.

Посочената сума от 560 млн. лв. многократно надвишава възможностите за финансиране, която е регламентирана в Закона за държавния бюджет. Предвид това, че тази година все още страната няма бюджет, който се очаква да бъде приет до края на юли, се прилага миналогодишният.

Размерът на средствата за непредвидени разходи за преодоляване на последиците от бедствия е в размер на 80 млн. лв. През текущата година, в рамките на посочената сума, са одобрени общо 63 млн. лв. Така към настоящия момент са налични само 17 млн. лв.

"С предстоящото приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. се очаква да бъдат осигурени повече средства, което ще допринесе за разширяване възможностите за финансово подпомагане в краткосрочен и средносрочен план", заявява министърът на вътрешните работи Калин Стоянов.

БГНЕС припомня, че броят на постъпилите искания за предоставяне на финансови средства в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане през 2021 г. е 1017 на стойност 549,5 млн. лв., а през 2022 г. - 160, на стойност 585,3 млн. лв.

Административните преписки, при които условията за допустимост не са изпълнени, за 2021 г. са 204 на стойност 132,5 млн. лв., а за 2022 г. - 526 на стойност 251,8 млн. лв.


Източник: fakti.bg