„Ресурсите, с които разполагаме, те текущо се натрупват, но към настоящия момент около 24 милиона лева ще коментираме за разпределяне не само за малките общини, но и в подкрепа на пътната инфраструктура, и в подкрепа на големите общини, 39 града на територията на страната“, съобщи зам.-министърът. Общо над 550 договора се изпълняват по Оперативната програма „Региони в растеж“, като за половината от тях средствата са вече разплатени, каза още Деница Николова. „85% от програмата е договорена. Самата програма е с ресурси над 3 милиарда лева. Ще се опитаме да отворим тази програма за възможността за участие от страна на бизнеса и на различни неправителствени организации, които да подкрепят икономиката на територията на районите“, допълни тя.