През 2020 година предстои саниране на две важни общински сгради – на администрацията и на Младежкия дом. 13 жилищни блока ще бъдат санирани също. Предстои изграждане на 25 социални жилища и една детска градина. Сред важните проекти кметът постави и реставрирането на синагогата и превръщането и в културен център, както и мерките за прочистване на атмосферния въздух. 5000 домакинства ще сменят уредите си за отопление с екологични, обясни д-р Цветан Ценков.


Източник: kmeta.bg