Поредното доказателство за тези нарушения е, че тротоарите по улиците в централната част на града - „Св.св. Кирил и Методий”, „Янко Сакъзов”, бул. „Александър Стамболийски”, „Шипка”, „Марин Дринов”, „Георги Димитров”, „Ком”, „Георги Кирков”, „Дунав”, „Георги Бенковски” и много други. Паркираните неправилно коли са превзели пешеходните пространства, което не само затруднява придвижването на гражданите, но и създава опасност за живота и здравето им. Наред с возилата, могат да се видят и струпани строителни материали.

Още по-фрапиращ е случаят на улица „Димитър Благоев“, която в момента се ремонтира по Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

В неспазване на нормативните актове, водачите на моторни превозни средства, които паркират автомобилите си върху подменената наскоро тротоарна настилка, я увреждат още преди да е приключило изпълнението на проекта.

В социалните мрежи жителите на Мездра ежедневно изразяват своето възмущение от това, че повечето гаражи стоят празни, а колите са паркирани на тротоара или в зелените площи. За да се реши този проблем, гражданите настояват да се вземат мерки и да се налагат глоби на нарушителите.

Съгласно Закона за движението по пътищата, лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места, извън разрешените за това места, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., в зависимост от тежестта на нарушението.

В Наредба №1 на Община Мездра, изрично са посочени условията за транспорт и организация на движението в града, и с която се забранява използването на площадките за отдих и детските площадки за паркиране, складирането на строителни и други материали по тротоарните платна без издадено разрешение за строеж. Глобата за движение и паркиране на автомобили и превозни средства с жива тяга по тротоари, алеи на градини и паркове, както и в зелени площи, варира от 10 до 200 лв.

В отговор на множеството сигнали на гражданите, кметът на общината Иван Аспарухов заяви чрез личния си профил във Facebook: „Благодаря за реакцията и предложенията, относно паркирането в град Мездра. Започваме днес с глобите и ще продължим, докогато трябва. Обсъждаме изграждането на нови паркинги в кварталите със значително струпване на автомобили. Скоро ще бъде готово за обсъждане предложението за синя зона в централната градска част, района на пазара, ул. „Св. св.Кирил и Методий”, „Св. Патр.Евтимий”, ул.”Г. Кирков”, ул.”Хр. Ботев”. С общи усилия трябва да се справим с този проблем и имаме волята да го направим по най-добрият начин. Ще вземем под внимание всяко ваше предложение и ви благодаря предварително за това. Тротоарите ще бъдат на пешеходците. И тук ще бъдем безкомпромисни. Не се притеснявайте сигнализирайте дежурния по съвет за всяка нередност. Благодаря за съдействието!”