Преди близо 10 години в малкото планинско селце започва строежът на новата църква. В богоугодното дело се включват десетки доброволци и дарители от цялата страна, с чиито труд и средства в центъра на селото е издигнат духовният храм.

И не е случайно, че новопостроеният Божи дом е приел за свой небесен покровител свети Николай Чудотворец. Така новият храм се превръща в своеобразен приемник и продължител на средновековната полуразрушената църква „Св.Николай“ в местността „Гробището”. От този храм,преживял не малко столетия, днес е останало много малко.

Така утре, в деня на свети Николай Чудотворец, осленкриводолчени най-сетне ще имат своя християнски дом на вярата и място за общение с Бога.