За осми път тази година ще се проведе Националният литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа” на тема:„Любовта към България и преклонението пред нейните красоти”. Организатори на конкурса са мездренското Читалище „Просвета”, Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” и Съюзът на българските писатели.

Съгласно регламента на конкурса право да участват в него имат български автори, без ограничение на възрастта, чийто текст отговаря на условието за анонимност - неподписан ръкопис на разказ в три екземпляра, с приложено запечатано малко пликче, съдържащо данните на автора, поставени в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора. Всеки автор има право да участва с един разказ. Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и технически изисквания, отпадат от класирането.

Крайният срок за изпращане на разказите е 31 юли на адрес: гр. Мездра 3100, Народно читалище „Просвета 1925”, „За конкурса”.

Отчитането на резултатите от конкурса ще стане на 22 септември, когато се навършват 95 години от смъртта на Иван Вазов. По традиция награждаването на призьорите ще се състои в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” край мездренското село Очин дол. Ще бъдат връчени следните парични награди: I награда - 600 лв., II награда - 400 лв., III награда - 300 лв. и едно поощрение от 200 лв.

В досегашните седем издания на Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа” са участвали над 650 автори с повече от 750 белетристични творби. Отличените разкази са 36, а общият награден фонд - 16 700 лв.