Пръскането ще се преустановява шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

В писмото от ЖПС Враца се посочва, че активното вещество е 360 г/л глифозат, дата на производство 12.2023 г.

При лоши метеорологични условия графикът подлежи на промяна.