По направлението Бойчиновци – Монтана – Берковица пръскането на площите обхваща разстояние два метра от главната релса от двете страни и ще е на 15 юли (понеделник).


Източник: rail-infra.bg