Училищата и детските градини ежедневно подават информация към РУО – Враца за броя на отсъстващите ученици и деца. При повишаване на заболеваемостта Областният оперативен щаб ще предприеме мерки за въвеждане на противоепидемични мерки.

Общините следят епидемичното ниво на заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания в училищата и детските градини и при необходимост ще бъдат предприети съответните мерки.

Министерството на здравеопазването препоръчва всички лица със симптоми на остро респираторно заболяване (повишена телесна температура, хрема, болки в гърлото, кашлица, отпадналост и др.) да си останат вкъщи при възможност и да посетят лекар. Да ограничат контактите си, особено с малки деца, бременни жени и стари хора.

От особено значение е спазването на дистанция и избягване на места със струпване на хора, поради лесния механизъм на предаване на респираторните вируси – чрез кихане и кашляне.

Всеки болен с ОРЗ е препоръчително да носи защитна маска при контакт с други хора.

Поради струпване на болни от грип и ОРЗ в лечебни заведения, при посещение при лекар, независимо дали сте болни от респираторно заболяване или не, също е препоръчително да носите маска, както и когато общувате със стари хора и бременни жени.