ПОС терминалните устройства дават възможност за плащане на наказателните постановления от нарушители, които са чуждестранни граждани без постоянен адрес на територията на България, както и български граждани, обясниха от Агенцията.

В случай, че нарушителят не желае да обжалва глобата може да я заплати веднага чрез ПОС терминал или по банков път в 14-дневен срок, като и в двата случая стойността на глобата се намалява с 20%.

Чрез въвеждането на този метод на заплащане ще бъде завишена събираемостта на глобите и ще се намали административната тежест. Оборудването на автомобилите с ПОС терминали започна поетапно в началото на месеца.

До момента над 10% от нарушителите без постоянен адрес на територията на България са се възползвали от този начин на заплащане на глобите.