През 1949 г. Джордж Оруел публикува своята визия за 1984 г., 35 години по-късно. Точно в навечерието на 84-та година от миналия век изданието Тhe Star се обръща към Айзък Азимов да направи прогноза, също като Оруел, за след още 35 години.

Това е прогнозата, първоначално публикувана на 31 декември 1983 г., за света през 2019 година, годината, която сега ни предстои, според великият фантаст и футурист:

1. Ядрена война. 2. Компютризация. 3. Космически изследвания.

Ако Съединените щати и Съветският съюз си разменят удари взаимно по което и да е време между сега и 2019 г., няма абсолютно никаква полза да се обсъжда какъв ще бъде животът през тази година. Твърде малко от нас или нашите деца и внуци ще бъдат живи, за да има някакъв смисъл да се описва точното състояние на глобалната разруха по това време. Затова нека приемем, че няма да има ядрена война - едно не съвсем сигурно предположение - и да продължим оттам.

Компютризацията несъмнено ще продължи напред. Компютрите вече са от съществено значение за правителствата на индустриалните нации и за световната индустрия, сега те започват да се разпространяват и в домовете. Важен страничен продукт, мобилният компютъризиран обект или робот, вече наводнява индустрията и в хода на следващото поколение ще стигне и в домовете.

Несъмнено ще има съпротива срещу настъплението на компютрите, но ако не се стигне до успешна лудитска революция, която не изглежда вероятна, настъплението ще продължи.

Нарастващата сложност на обществото ще направи животът невъзможен без тях, без тях ще настъпи хаос, а онези части на света, които изостават в това отношение, ще страдат толкова очевидно в резултат на това, че техните управляващи ще настояват за компютризация, точно както сега искат оръжия.

Непосредственият ефект от засилването на компютризацията, разбира се, ще бъде пълната промяна на нашите работни навици. Това се е случвало и преди.

Преди индустриалната революция по-голямата част от човечеството се е занимавала със земеделие и с косвено свързани професии. След индустриализацията преминаването от фермата към фабриката е бързо и болезнено. С компютризацията новата промяна от фабриката към нещо ново ще бъде още по-бърза и вследствие на това още по-болезнена.

Но компютризацията няма да означава по-малко работни места като цяло, тъй като технологичният напредък винаги е създавал повече работни места, отколкото е унищожавал и няма причина да се мисли, че и сега това няма да е така.

Създадените работни места обаче не са идентични с унищожените работни места, а в подобни случаи в миналото промяната никога не е била толкова радикална.

Опустошаване на умовете ни

Работните места, които ще изчезнат, са обикновено тези на рутинни чиновнически и конвейрни фабрични дейности, които са достатъчно прости, достатъчно повтарящи се и достатъчно опустошителни, за да унищожат финия баланс на умовете на тези човешки същества, които са били принудени да прекарват години, правейки това, за да изкарват прехраната си, но тези дейности са били и достатъчно сложни, за да са над капацитета на всяка машина, която не е нито компютър, нито компютризирана.

Именно за такава дейност са идеално проектирани компютрите и роботите.

Работните места, които ще се появят, неизбежно ще включват проектирането, производството, инсталирането, поддръжката и ремонта на компютрите и роботите и цели нови индустрии, които тези „интелигентни“ машини ще направят възможни.

Това означава, че трябва да се осъществи огромна промяна в естеството на образованието и цялото население трябва да бъде „компютърно грамотно“ и трябва да бъде научено да се справя в този „високотехнологичен“ свят.

Айзък пише и за образованието, което според него ще се превърне нещо забавно. Образованието ще стане забавно, защото ще се развива отвътре, а няма да бъде под натиск отвън. В прогнозата си пише още за връщане на Луната.

"Всъщност, въпреки че светът на 2019 г. ще се промени и напредне далеч от сегашния свят на 1984 г., това ще бъде само барометър за много по-големите промени, които ще се случат през следващите години.", казва авторът.

Източник: nauka.offnews.bg