Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари (понеделник).

Пропуснатият учебен материал ще се наваксва чрез преструктуриране на учебното съдържание.

Ще бъдат създадени условия учениците да могат да се явят на олимпиади и състезания в неучебните дни.

Източник: mon.bg