В рамките на мобилното бюро експерти от дирекцията ще дадат разяснения на заинтересованите лица относно потребностите от работна сила, възможностите за регистрация в Бюрото по труда и трудова реализация, както и за повишаване на знанията и уменията на лицата, които търсят работа.

Мобилното бюро по труда се реализира в рамките на едноименната инициатива на Агенцията по заетостта за активно предоставяне на този вид услуга.

Експертите, включени в мобилните екипи, ще предоставят пълния набор от услуги на Бюрата по труда, с цел да се намали делът на обезкуражените и неактивните лица, както и да се помогне на търсещите работа. Услугата е адресирана и към работодателите, които имат готовност да наемат търсещи работа лица от региона.

Във фокуса на мобилното бюро по труда, от една страна, са местните обекти за търговия, услуги, земеделски производители или микропредприятия в сферата на селското и горското стопанство. На тях се предлагат посреднически услуги и преференции, които да насърчат наемането, макар и на малко хора.

Успоредно с това, чрез мобилното бюро по труда се търсят безработни и неактивни, които да се насочат към обявените позиции от други работодатели, заявили готовност да осигурят транспорт и наемат безработни от отдалечени от местоработата населени места.