През учебната 2016/2017 в СУ "Иван Вазов” - Мездра ще се обучават и възпитават 406 ученици от I до XII клас, разпределени в 19 паралелки. Повече от 1/3 от тях - 137, ще бъдат обхванати в целодневна форма на обучение, т. е. ще посещават и занималня. За тяхната подготовка ще се грижат 46 педагози и 19 души помощен персонал. Първокласниците са 19, като е сформирана една паралелка с класен ръководител Гергана Димитрова и помощник-класен ръководител Румяна Георгиева.

По стар български обичай те бяха посрещната на прага на класната стая с питка и мед, след което бяха приветствани с "Добре дошли” от директорката на учебното заведение Мариела Горанова.

За тази учебна година в училището е осъществен прием в една паралелка след завършен VII клас в Профил "Технологичен” - "Информационни технологии”, и в една паралелка след завършен VIII клас в профил "Чуждоезиков” с интензивно изучаване на английски и руски език.