При доставката присъства и Валтер Махер, бивш директор на Фондация АДРА в Австрия, с чиято помощ е реализирано дарението.

Една от най-необходимите нужди на лечебното заведение е именно обновяването на медицинската техника и болнично оборудване. В тази връзка управителят на МБАЛ-Мездра – д-р Соня Съботинова поясни, че чрез безвъзмездно предоставената подкрепа ще бъдат обзаведени част от отделенията и подменено всичко необходимо.

Тя изрази благодарност към дарителите и всички, които подкрепят подобни инициативи за лечебните заведения в малките населени места.

През последните няколко години болницата получава дарения от община Мездра, организации за благотворителност, училища и стотици граждани.

Фондация АДРА работи в България повече от 25 години. Тя е част от АДРА Интернешънъл, основана в САЩ. Организацията подпомага и интегрира социално слаби хора в развиващите се държави. Работи в сегментите здравеопазване, образование, социално подпомагане, инфраструктурни проекти, интеграция на хора в неравностойно положение, подпомагане при бедствия и аварии.