© БНР

Новото дружество е с нестопанска цел и е приемник на старото, което в последните няколко години почти бе спряло своята дейност. Инициативата за свиканото общо събрание бе на кмета инж. Милчо Доцов.

В началото на срещата бе почетена паметта на починали краеведи от берковския регион - Христо Пашкулев, Петър Найденов, Милан Миланов-Революцията, Христо Ташев и Кузман Илиев.

След избора на ръководство и устав бяха обсъдени и предстоящите събития. Работа с ученици за възраждане на интереса към историята на родния край е основната задача на краеведите в Берковица. В програмата им е застъпено и опазване на културно-историческото наследство в общината и запазване на паметта за бележити личности от историята на берковския край и Северозапада.