„В тази връзка се обръщам с призив към всички данъчно задължени лица, които са заети в бюджетната сфера, да внесат дължимите от тях местни данъци и такси. По този начин ще подкрепите общинския бюджет и извънредните разходи, които правим в неравната битка със заразата. За да опазим живота и здравето на нашите родители, деца, близки и приятели.

В тези трудни времена, повече от всякога, институциите, от една страна, и гражданското общество, от друга, трябва да сме единни, да си помагаме взаимно. За да се справим заедно с огромното изпитание, пред което сме изправени.

Убеден съм, че бъдещето на нашия дом - община Мездра, е в споделената отговорност!"

Препоръчваме да платите задълженията си за местни данъци и такса смет като използват един от следните начини:

• безкасово по банков път в Банка „ДСК“ ЕАД по сметката на Община Мездра;

• в брой или чрез ПОС устройство в Центъра за услуги и информация на гражданите към Община Мездра;

• в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД;

• на касите на Изипей (Easypay) или в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД;

• в Кметствата по населени места.