Жителите на двете села се оплакаха от нередовното отчитане на потреблението на вода и от преминаването на тежкотоварни камиони над 20 тона, които рушат улиците. Хората в Горна Кремена очертаха като основен проблем липсата на обезвъздушителни кранове, което води до неправилно отчитане на изразходваната питейна вода. В резултат: при аварии през водомерите на абонатите преминава голямо количество въздух, което след това те заплащат. В тази връзка Събков заяви, че ще настоява пред ръководството на "ВиК“ - Враца за ежемесечно отчитане консумацията на вода и за монтиране на обезвъздушителни кранове.

Събков обеща, че близо 50 хил. лв. от Бюджет 2018 ще бъдат вложени в ремонта на две улици в Горна и Долна Кремена, които са в най-тежко състояние. С около 35 000 лв. ще бъде "изкърпена" ул. "Витиня“ в Горна Кремена, а с приблизително 14 000 лв. - преасфалтирането на ул. “Петко Маринов“ в Долна Кремена. Той се похвали, че Община Мездра ще кандидатства пред ПУДООС с проект "Изграждане на нов довеждащ водопровод в трасето на съществуващ водопровод от каптаж "Пещта“ до Горна и Долна Кремена".

Кметът на Мездра се отчете и пред жители на Горна Бешовица. Хората се оплакаха от честото спиране на уличното осветление. Почти ежедневните аварии и амортизираната електопреностната мрежа на "ЧЕЗ България" са основната причина за липсата на улично осветление в това населено място.

Събков заяви, че 606 488 лв. от Бюджет 2018 ще бъдат вложени за ремонт и поддържане на общинска собственост. След закупуването на кастрачка и използването на общинската вишка, служителите на комуналното предприятие ще могат да подрязват клоните на дърветата близо до кабелите и да свършат това, което е задължение на ЧЕЗ.

Градоначалникът обеща при подходящи метеорологични условия служители на ОбП "Чистота“ да помогнат в почистването на гробищния парк в селот . Там ще бъде доставен и 4-кубиков контейнер.