Отличие „Цялостен принос за развитие на НСОРБ“ се присъжда на 14 членове на Управителния и на Контролния съвети на сдружението, които са в ръководните и контролни органи на НСОРБ повече от три мандата. Сред тях е кметът на община Мездра Иван Аспарухов, член на УС на НСОРБ от 2004 г. до 2014 г.

Останалите кметове на общини и председатели на общински съвети, които ще получат това почетно отличие, са Хасан Азис, кмет на община Кърджали - 5 мандата, Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев, Георги Димитров, кмет на община Карнобат, Димитър Николов, кмет на община Бургас и Златко Живков, кмет на община Монтана - по 4 мандата, Детелина Николова, бивш кмет на община Добрич, Елен Герджиков, бивш председател на Столичния общински съвет, Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово, Иво Димов, кмет на община Димитровград и Стефан Софиянски, бивш кмет на Столична община - по 3 мандата, Донка Михайлова, кмет на община Троян и Пенка Пенкова, бивш кмет на община Лом - 2 мандата и 1 мандат член на КС и Галина Стоянова, кмет на община Казанлък - 1 мандат и 2 мандата член на КС.

За „Цялостен принос за развитие на НСОРБ“ ще бъдат отличени също всички досегашни председатели на Управителния и на Контролния съвети на НСОРБ: Костадин Паскалев - бивш кмет на община Благоевград, Венелин Узунов - бивш кмет на община Разград, д-р Красимир Мирев - бивш кмет на община Търговище, Дора Янкова - бивш кмет на община Смолян, Тодор Попов - кмет на община Пазарджик, Даниел Панов - кмет на община Велико Търново, Васил Петров - бивш кмет на община Тетевен, Пламен Еврев - бивш кмет на община Ловеч, Атанас Атанасов - бивш кмет на община Карнобат, Станислав Благов - бивш кмет на община Свищов, Танер Али - бивш кмет на община Антоново, д-р Емил Караиванов - бивш кмет на община Асеновград и Денчо Бояджиев - кмет на община Разград, както и първият изпълнителен директор на НСОРБ в периода 1996-2018 г. Гинка Чавдарова.

С почетно отличие ще бъдат удостоени още 49 действащи кметове на общини с над 4 мандата в местното самоуправление, 8 действащи председатели на общински съвети в продължение на повече от 4 мандата и 74 действащи кметове на кметства над 4 мандата. Сред последните е един селски управник от Врачанска област - настоящият кмет на с. Лесура, община Криводол Евгени Димитров, който заема тази ръководна длъжност вече пети мандат.