Община Мездра оттегли исковата си молба срещу взетите решения за смяна на Съвета на директорите на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца и на Изпълнителния директор на здравното заведение Светозар Луканов. Така на практика вече няма юридическо основание да не се премине към вписване в търговския регистър на новия шеф на врачанската болница Орлин Цветков и на членовете на новия съвет на директорите.

"Въпреки че считам изложените от мен съображения в исковата молба за правилни и законосъобразни, и желанието ми да вземаме прецизни решения, като акционери в МБАЛ "Христо Ботев" АД, не бих искал с действията си да създам евентуални допълнителни затруднения в работата на дружеството, заявява в декларация кметът на Мездра инж. Генади Събков. Предвид изявлението на настоящия Изпълнителен директор Светозар Луканов, че си подава оставката като такъв, считам, че цялата отговорност за бъдещото състояние на болницата следва да бъде носена от мажоритарният акционер - Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването. Надявам се правните абсурди да бъдат преодолени и Министърът на здравеопазването, освен с кадрови промени, да се ангажира с конкретна финансова и друга помощ за най-голямото в областта лечебно заведение", подчертава в заключени Събков.

На 30 май тази година акционерите на МБАЛ "Христо Ботев“ решиха на свое събрание да сменят Съвета на директорите на врачанската болница, а за Изпълнителен директор беше избран предишният шеф на здравното заведение Орлин Цветков. Той беше начело на МБАЛ "Христо Ботев“ до началото на септември 2013 г.