Мездра


Целта на градската организация, движение русофили - град Мездра (България) "клуб Россиянка" е да развие и запази приятелството между българските и руските народи.

Адрес за кореспонденция:
гр. Мездра,
п.к. 3100, ул Пейо Яворов,
бл. 5, ап. 6, вх. А,
руски клуб "Россиянка"
Председател: Вера Павлова Кръстева.