© Владимир Недев

Бисер Лазаров е реставратор и преподавател по живопис, специалност реставрация в Националната художествена академия в София. Това е негова първа изложба в Лом. Награден е с еднократна стипендия "Владимир Димитров- Майстора" за цялостно творческо представяне при завършване на Художествената гимназия в София. Дълги години активно работи и представя в Скандинавските страни своето творчество. Участва в редица съвместни и самостоятелни изложби в България и чужбина.