На различни пана са показани силно въздействащи снимки на села и по-точно на това, което е останало от тези села, след като сградите в тях са били залети от новопостроени язовири в социалистическа България.

Показани са и снимки от село Живовци в община Монтана, което е останало на дъното на язовир „Огоста“ при построяването му преди около 40 години и вече е заличено от кадастрите, но при спадане на язовира се показват черквата му и върхове на сгради. Селата Живовци и Калиманица – родно място на големия български писател Йордан Радичков, са само в спомените на по-възрастните хора в Монтана и региона днес, защото са под нивото на втория по-големина язовир у нас „Огоста“.

Изложбата „Потъналото наследство“ е изготвена от авторски колектив към БАНс научен ръководител гл. ас. д-р Лина Гергова.