Ненужното електрическо и електронно оборудване, стари дрехи и текстилни изделия (обувки, чанти, кожи и др.) се приемат всеки делничен ден от 8:00 до 16:00 ч. на площадката с административен адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №2, Професионална гимназия „Васил Левски“ (бивша ПГ по МСС), след предварително обаждане на тел. 0878 799 173 - Общинско предприятие „Чистота“ или на тел. 0885 685 986 - отдел „Опазване на околната среда“ в Община Мездра, за уточняване на вида на отпадъка и неговото количество.

Старите дрехи и текстилни отпадъци трябва да бъдат сухи и опаковани в чували.

За жителите на общината, които нямат възможност да предадат непотребните си електроуреди и текстилни изделия на посочения адрес, Общинско предприятие „Чистота“ организира безплатно извозване от домовете след предварително обаждане на горепосочените телефони.

Събраните ИУЕЕО и текстилни изделия ще бъдат предадени на организации и фирми за последващо оползотворяване.